"Ufaj ale sprawdzaj"  mgr Detektyw Michał Sokołowski.

Compliance officer jest specjalistą, którego zadaniem jest minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności organizacji zgodnie z przepisami prawa, a także z regulaminami i praktykami stosowanymi wewnątrz firmy. Specjalista na tym stanowisku dba również o zgodność podejmowanych działań z przyjętymi normami etycznymi i społecznymi. Compliance officer odpowiedzialny jest również za edukowanie i szkolenie pracowników organizacji pod kątem odpowiedzialności prawnej za podjęcie lub zaniechanie konkretnych działań.

Proponujemy wdrożenie działań nadzorczych i doradczych Compilance w ramach outsourcingu zewnętrznego. Zakres obowiązków w ramach usługi to przede wszystkim uporządkowanie, monitoring, kontrola i przewidywanie ryzyka w firmie. Praca Compliance Officera powiązana jest z audytem, kontrolingiem oraz zarządzaniem ryzykiem co pełni dla tych obszarów funkcję wparcia. Zastosowanie ma tu również System Zarządzania Antykorupcyjnego zgodny z wymaganiami normy ISO 37001:2016. 

W ramach outsourcingu Compilance Officera wdrażamy działania prewencyjne, bezpośrednie oraz naprawcze: 

 • Identyfikacja i ocena ryzyka oraz Audyt Śledczy
 • Doradztwo, couching, szkolenia
 • Weryfikacja i wdrażanie procedur
 • Zarządzanie ryzykiem oraz środki zaradcze
 • Wdrożenie systemu dla Sygnalistów
 • Przyjmowanie zgłoszeń od Sygnalistów
 • Weryfikacja informacji szczątkowych
 • Procedury antykorupcyjne i zapobiegające nadużyciom

Czas trwania współpracy zależny jest od konkretnego projektu: 

 • jednorazowa współpraca docelowa na czas trwania projektu
 • stała współpraca doradcza, kontraktowa w ramach abonamentu

PARTNERZY STRATEGICZNI

Szkolenia dla pracowników- Nadużycia i Etyka w Biznesie

 

Przykłady tematów szkoleń w naszej ofercie: 

 • Czynnik Ludzki, prewencja, controlling
 • Dobre praktyki, Etyka w przedsiębiorstwie
 • Antykorupcja, Polityka Antykorupcyjna
 • Sygnaliści, Whistleblowing
 • Przestępstwa Menadżerskie
 • Przestępstwa Pracownicze
 • Związki pracownicze o charakterze przestępczym
 • Nieuczciwa konkurencja Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • Szpiegostwo Gospodarcze, Tajemnica przedsiębiorstwa, Ochrona technologii i znaku towarowego
 • Przestępstwa chorobowe,
 • Przestępstwa ubezpieczeniowe

Bezpieczeństwo Biznesu